Social Icons

วันเสาร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2557

ข่าวดีที่เปลี่ยนชีวิตอันมืดมน

หนังเรื่องพระเยซูคริสต์ กำเนิดโลกและสรรพสิ่ง 8 ภาษา

หนังชีวประวัติของพระเยซูคริสต์ กำเนิดโลกและสรรพสิ่ง ภาษาไทย ภาษาคำเมือง ภาษาไทยใต้ ภาษาลาว(เวียงจันทน์) พม่า  เขมร  มาลายู(ปัตตานี)  เวียดนาม

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ท่านใดต้องการเว็บ

ท่านใดที่การตลาดในศูนย์การค้าตลาดโรงเกลือ แล้วอยากมีเว็บสวย ๆสำหรับแนะนำขายสินค้าออนไลน์ แต่ไม่มีเวลาทำ หรือทำไม่เป็น อยากได้เว็บไซต์ หรือเว็บบล็อกมาช่วยขยายตลาดธุรกิจของท่าน เราสามารถช่วยกันได้นะครับ ใช้เวลาทำขั้นสมบูรณ์ไม่เกิน 3 วัน และส่งข้อมูลให้ทางเรา จ่ายค่าเสียเวลาให้เรานิดหน่อย พอเป็นค่ากาแฟ ช่วยนี้ว่าง ๆงานน้อยอยู่ด้วย เว็บที่ได้ก็จะเป็นของท่านตลอดชีพเลยครับ.. สนใจสอบถาม และติดต่อเราได้ ที่คุณช้าง 090-7713881(ทุกวันเว้นวันอาทิตย์)

วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556


เทียบสระไทย - อังกฤษ

ภาษาอังกฤษ
อะ-อา = a
อิ = i
อี = ee หรือ i
อึ = u
อือ = ue
อุ = u หรือ oo
อู = oo หรือ u หรือ ue
เอะ-เอ = e หรือ a
แอะ-แอ = ae หรือ a
โอะ-โอ = o
เอาะ-ออ = o
อัวะ-อัว = ua หรือ ue
เอียะ-เอีย = ea หรือ ia หรือ ie
เอือะ-เอือ = ua หรือ ue
อำ-อัม = um หรือ am
เอา-อาว = ao
ไอ-ใอ-อัย = ai หรือ i

ที่มา: http://www.learners.in.th/blogs/posts/256449
 
 
Blogger Templates